Aplikacja mobilna Popielów Segreguje

  Zadaniem aplikacji mobilnej jest informowanie mieszkańców Gminy Popielów o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. Z aplikacji można dowiedzieć się m. in. jakie są zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie naszej gminy, gdzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), kiedy jest czynny i jakie odpady można do niego przywieźć.

  Pobieranie harmonogramu następuje poprzez podanie swojego adresu zamieszkania.

  W telefonie w sposób automatyczny wyświetlają się powiadomienia o zbliżających się terminach wywozu odpadów.

  Dodatkowo aplikacja m.in. umożliwia:

  • wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów lub informacje o uszkodzonym pojemniku,
  • wyszukanie do jakiego pojemnika wrzucić problemowy odpad,
  • wyszukanie gdzie znajduje się PSZOK,
  • zgłoszenie lokalizacji dzikiego wysypiska odpadów.

  Linki do pobrania aplikacji na telefon znajdują się na stronie www po kliknięciu tutaj.