PSZOK - czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  Mieszkańcy Gminy Popielów od 2022 r. mają możliwość bezpłatnego dostarczania zebranych selektywnie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starych Siołkowicach przy ul. Piastowskiej 50 (obok oczyszczalni ścieków)

  • PSZOK czynny jest w:

  poniedziałki 9:00 - 17:00
  środy 8:00 - 16:00
  piątki 8:00 - 12:00
  oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8:00 - 12:00

  Telefon kontaktowy: 606 942 340

  PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli deklarację po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Do PSZOK można dostarczać następujące odpady:

  - tekstylia – stare ubrania, szkło, AGD, RTV, odpady wielkogabarytowe,
  - papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, złom,
  - tworzywa sztuczne – folie, donice, baniaki, butelki,
  - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
  - odpady budowlane – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego została złożona deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg cennika),
  - odpadowa papa, opony, materiały izolacyjne –wełna, styropian,
  - bioodpady – trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb 
  - żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory
  - przeterminowane leki.

  • PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

  - odpadów zmieszanych, eternitu, odpadów PCV i PLEXY,
  - części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp,
  - odpadów po kiszonkach, odpadów w cieknących opakowaniach
  - innych nietypowych odpadów (np. plastikowe zabawki z metalowymi częściami).

   

  REGULAMIN W STARYCH SIOŁKOWICACH
  ZMIANA DO REGULAMINU PSZOK

  Jak dojechać: